Trang chủ Văn bản

Văn bản các cấp

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc

Ngày ban hành: 28/07/2023

Hiệu lực: 28/07/2023

Các trường THCS, MN, Tiểu học

Ngày ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: 20/01/2022